Zvolenská Slatina

Počet obyvateľov
2803
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518972
Okres