Chvalová

Počet obyvateľov
200
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
514977
Okres