Gemerská Poloma

Počet obyvateľov
1965
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
525669
Kraj
Okres