Hucín

Počet obyvateľov
946
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
525766
Okres