Jovice

Počet obyvateľov
733
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
560049
Kraj
Okres