Obid

Počet obyvateľov
1146
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
582361
Kraj
Okres