Hrabské

Počet obyvateľov
654
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
519260
Okres