Kolbovce

Počet obyvateľov
180
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
527386
Okres