Sirník

Počet obyvateľov
568
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
543730
Kraj
Okres