Nižná Myšľa

Počet obyvateľov
1678
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
521736
Kraj