Držkovce

Počet obyvateľov
600
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
514675
Okres