Veľký Slavkov

Počet obyvateľov
1434
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524018
Okres