Belina

Počet obyvateľov
611
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
511234
Okres