Úbrež

Počet obyvateľov
820
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
523224
Kraj
Okres