Chynorany

Počet obyvateľov
2751
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
543004
Okres