Drnava

Počet obyvateľov
712
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525642
Kraj
Okres