Nižný Lánec

Počet obyvateľov
452
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
521761
Kraj