Drahňov

Počet obyvateľov
1512
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
528331
Kraj
Okres