Neded

Počet obyvateľov
3260
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
503932
Kraj
Okres