Koceľovce

Počet obyvateľov
243
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525847
Kraj
Okres