Veľká nad Ipľom

Počet obyvateľov
920
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
511994
Okres