Sídlisko Ťahanovce

Počet obyvateľov
21684
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
599875
Kraj
Okres