Kolárovo

Počet obyvateľov
10415
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
501204
Kraj
Okres