Džungľa

Počet obyvateľov
713
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
599891
Kraj
Okres