Gemer

Počet obyvateľov
903
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
514721
Okres