Štítnik

Počet obyvateľov
1496
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
526312
Kraj
Okres