Zohor

Počet obyvateľov
3387
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
508381
Okres