Tibava

Počet obyvateľov
540
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
523178
Kraj
Okres