Lužianky

Počet obyvateľov
3065
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
580899
Kraj
Okres