Budkovce

Počet obyvateľov
1502
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522376
Kraj
Okres