Vrbov

Počet obyvateľov
1468
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524077
Okres