Veľká Ida

Počet obyvateľov
3760
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
522147
Kraj