Pohronská Polhora

Počet obyvateľov
1689
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
508888
Okres