Ozdín

Počet obyvateľov
364
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
511684
Okres