Spišská Stará Ves

Počet obyvateľov
2219
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
523836
Okres