Terany

Počet obyvateľov
602
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
518867
Okres