Becherov

Počet obyvateľov
284
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
519057
Okres