Levkuška

Počet obyvateľov
235
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
515159
Okres