Drienov

Počet obyvateľov
2215
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
524352
Okres