Snina

Počet obyvateľov
19648
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
520802
Okres