Slavkovce

Počet obyvateľov
704
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
523062
Kraj
Okres