Košické Oľšany

Počet obyvateľov
1300
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
521591
Kraj