Roztoky

Počet obyvateľov
419
Podiel rómskych obyvateľov
od 61% do 70%
Kód obce
527785
Okres