Drážovce

Počet obyvateľov
135
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
518344
Okres