Veľké Leváre

Počet obyvateľov
3698
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
504947
Okres