Pernek

Počet obyvateľov
900
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
508161
Okres