Blatné Remety

Počet obyvateľov
695
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
522341
Kraj
Okres