Brezina

Počet obyvateľov
638
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
528218
Kraj
Okres