Brekov

Počet obyvateľov
1330
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
520055
Okres