Spišská Nová Ves

Počet obyvateľov
36185
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
526355
Kraj